Ajattelin julkaista tämän tekstin nyt myös täällä blogissani, jonka olen myös muutamissa ryhmissä tällä viikolla julkaissut. – Hieman olen tekstiä muokannut ja tehnyt siihen lisäyksiä…

Jälleen tällä viikolla olemme joutuneet lukemaan surullisia uutisia lehdistä ja näin ollen meidän lapsensa ja läheisensä menettäneiden ryhmä jatkuvasti vain kasvaa. – Näyttää siltä, ettei enää kulu päivääkään, ettei joku nuori tässä maassa surmata julmalla tavalla.

Jos vain itselläni olisi voimia, keskittyisin tekemään hyvillä perusteilla kansalaisaloitteen, johon yrittäisin saada riittävästi nimiä eduskuntaa varten, vaan ei ainakaan toistaiseksi voimia sellaiseen rutistukseen ole. – Toivottavasti jostain sellainen henkilö tai taho löytyy, joka siihen ryhtyisi ja jolla olisi myös hieman enemmän lakituntemusta ja tietämystä kyseisistä asioista.

Kyllä tässä maassa pitäisi tehdä ehdoton lakimuutos henkirikosten, kuten lasten hyväksikäytön, sekä raiskausten ym. kohdalla. Ihmishenki varsinkin pitää olla sen verran arvokas, että jokainen surmaaja ja murhaaja istuu kunnollisen tuomion ja aina täysimääräisenä. Mielellään vielä huonommissa olosuhteissa, kuin tänä päivänä, koska saavat lähes ”hotellielämää” vankiloissa tällä hetkellä viettää.

Tällä viikolla kansanedustajat käsittelivät lakimuutosaloitetta eduskunnassa lasten hyväksikäytön suhteen, joka on hyvä asia. – Toivon ja uskon sen menevän läpi. Samalla tavalla hyväksi käytetyt lapset kärsivät rikollisesta teosta myös koko aikuisen elämänsä ajan, samoin kuin me lapsensa ja läheisensä menettäneet. Lainkaan heidän kokemustaan väheksymättä, meidän kokemuksemme tuhoaa jokaisen surman kohdalla kokonaisia perheitä, ei ainoastaan yksilöä. Loppuelämämme on tuhottu täydellisesti ja erittäin monista meistä tulee kyynisiä, työkyvyttömiäkin ihmiskohtaloita, jotka elävät tunnevajaassa, lähes kuolleessa ruumiissa. – Silti meitä ei ymmärretä virkamiestasolla ennen, kuin myös joku heistä tulee saman kohtalon kokemaan ja joutuu sen kanssa loppuikänsä elämään.

Kyllä lakimuutos pitäisi toteuttaa niin, että kaikki henkirikoksen tekijät istuvat tuomionsa täysimääräisinä, tuomioita tulee ehdottomasti korottaa, eikä heitä pidä vapauttaa edes hyvän käytöksen tms. vuoksi. – Eikä tuomioita pidä muuttaa missään tapauksessa avovankilatuomioiksi.

Laki tulisi muuttaa myös siltä osin, - ”Se joka kerran on henkirikoksen tehnyt, se myös kirjoihin ja kansiin jää loppuelämäksi ja jos uusii tekonsa, ei häntä enää ensikertalaisena tuomita, eikä siinä tapauksessa enää milloinkaan vapautettaisi”. Henkirikos ei vanhene tuomioistuimissa koskaan, mutta miksi vanhenevat kuitenkin rikoksen tekijän tuomiot, jotka poistuu määrätyn ajan umpeuduttua kirjoista ja kansista? – Sitä en voi ymmärtää.

Minä varovasti uskoisin, että sellaiseen aloitteeseen tulisi riittävästi nimiä ja asiaa lähtisi eduskunta käsittelemään. On tämä yhteiskunta tällä hetkellä sen verran sairas, että aivan varmasti jokainen suomen kansalainen pelkää läheistensä puolesta ja nimiä tulisi varmasti sellaisiltakin, jotka eivät loppuelämän mittaista suruamme ja ikäväämme välttämättä osaa tällä hetkellä sisäistää.

Mitä mieltä olette? – Ja onko teillä kenelläkään sellaista taustajoukkoa ennestään tiedossa, joka kykenisi sellaisen aloitteen pilkuntarkasti ja äärimmäisen hyvillä perusteilla, sekä lakituntemuksella toteuttamaan, että saisimme vaadittavat 50 000 nimeä aloitteeseen kokoon?

Suurin pelkomme on, ettei tavallisen kansalaisen laatimaa aloitteita oteta riittävän vakavasti eduskunnassa ja oikeusministeriössä käsittelyyn, vaikka kyseessä onkin erittäin tärkeä ja vakava asia. – Kansalaisaloite saattaisi kuitenkin edistää asiaa, mikäli sellainen saa riittävästi näkyvyyttä ja sitä kautta herättäisi oikeat henkilöt asiaa entistä vakavammin puolestamme ajamaan.

Tällä hetkellä yritämme hankkia apua myös Huoman (Henkirikoksen uhrien läheiset Ry), sekä muiden mahdollisten yhdistysten kautta, joilla on jo ennestään kokemusta ja tunnettavuutta Oikeusministeriön, sekä muiden tarvittavien tahojen kesken. – Tällä hetkellä tosin odottavalla kannalla, millaista apua heidän kauttaan mahdollisesti tulemme saamaan.

Mikäli jollakin on suhteita, tietotaitoa, voimia ja varsinkin talkoohenkeä edellä olevan asian edistämiseksi, ottakaa rohkeasti yhteyttä!